Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 rating, 2 votes)
Loading...

Bala Izibusiso zakho

1. Mhla ukhathazeka emhlabeni la,
Udiniwe, aphelil' amandla nya,
Bal' izibusiso aziningi na?
Bong' iNkosi ngazo, ungasoli, qha!

Refrain

Bal' izibusiso zakho-ke,
Uzibale-ke ngazinye, he!
Bala phela, aziningi na?
Bong' iNkosi ngazo, ungasoli, qha!

2. Uthwesiw' umthwalo osindayo na?
Siyasind' isiphambano sakho la?
Bal' izibusiso zakho, qina ngo;
Khona wobalul' umthwalo wakho, bo.

Refrain

3. Nxa ubon' abanye benemfuyo he,
Bhek' imfuyo yakho ephezulu le.
Bal' iziusiso, yeka, zihle hle!
Ifa ligcinelwe wen' ekhaya-ke.

Refrain

4. Impi isashisa, qina uthi ngo,
Ungesabi, nang' uJes' unawe, bo!
Naz' izingelosi zokuphatha-ke,
Zokuyisa kahl' ekhaya lakho le.

Refrain

Bala Izibusiso zakho