Sihamba Ngomoya Medley (Live)

Ded’ endleleni yamakholwa Suk’ endleleni yamakholwa Hamb’ endleleni yamakholwa Iyaho helele mama iyaho!! (Thina sihamba ngomoya) Ngomoya, ngomoya, ngomoya Thina sihamba ngomoya, Thina sihamba ngomoya Ngomoya, ngomoya, ngomoya Uth’ asithandaz’ umoya, Ngomoya, ngomoya, ngomoya Uth’

NGIPHEPHILE – JOYOUS CELEBRATION 20

Ithemba lami Jesu (Jesus my hope) Ukuphila kwami (My life) S’thembe wena (In You we trust) Nkos’ engcwele, Mvelinqangi (Holy King, He who was in the beginning) Hlala nami khona la (Stay with me right

Jehova Re Tshepile Wena

Dipelo di robehile (Our hearts are broken) M Moya e Dubehile (And spirit our suffered) Empa Jehova re tshepile (Lord we trust) Re tshepile wena (We trust in You) Dipotso di ngata (There are many

Zonki iZono

Ngazi Jesu ngiyakudinga (Jesus You know that I need You) Ngiza namanje (Come down now) La kuphe futhi  thandaza kuye (I also give you all my prayers(?)) Uyak’sindiswa (For You ransomed me) Refrain: Zonk’ izono

UMBEDESHO

Siyakudumisa Thixo (We praise your name God) Siyakuvuma ukuba unguYehova (We’re grateful that you’re Lord) Umhlaba wonke ubhedesha wena (The world bows before you) OYise ongunaphakade (You’re Everlasting) Zonke iingelosi zimemeza kuwe (The angels worship