Molimo o sa utloile

1 Molimo o sa utloile Lillo tsa bahlophehileng Kajeno hle! lifedile Ke thabo e phethehileng Chorus Ahe ngoana oa Maria U hlotse lefu! Ua phela! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 2 O hatakeletse fatshe Satane ea