Sihamba Ngomoya Medley (Live)

Ded’ endleleni yamakholwa Suk’ endleleni yamakholwa Hamb’ endleleni yamakholwa Iyaho helele mama iyaho!! (Thina sihamba ngomoya) Ngomoya, ngomoya, ngomoya Thina sihamba ngomoya, Thina sihamba ngomoya Ngomoya, ngomoya, ngomoya Uth’ asithandaz’ umoya, Ngomoya, ngomoya, ngomoya Uth’

NGIPHEPHILE – JOYOUS CELEBRATION 20

Ithemba lami Jesu (Jesus my hope) Ukuphila kwami (My life) S’thembe wena (In You we trust) Nkos’ engcwele, Mvelinqangi (Holy King, He who was in the beginning) Hlala nami khona la (Stay with me right