Jehova Re Tshepile Wena

Dipelo di robehile (Our hearts are broken) M Moya e Dubehile (And spirit our suffered) Empa Jehova re tshepile (Lord we trust) Re tshepile wena (We trust in You) Dipotso di ngata (There are many

Zonki iZono

Ngazi Jesu ngiyakudinga (Jesus You know that I need You) Ngiza namanje (Come down now) La kuphe futhi  thandaza kuye (I also give you all my prayers(?)) Uyak’sindiswa (For You ransomed me) Refrain: Zonk’ izono

UMBEDESHO

Siyakudumisa Thixo (We praise your name God) Siyakuvuma ukuba unguYehova (We’re grateful that you’re Lord) Umhlaba wonke ubhedesha wena (The world bows before you) OYise ongunaphakade (You’re Everlasting) Zonke iingelosi zimemeza kuwe (The angels worship

LEANING

Bambelela ekuphileni Bambelela enkosini Bambelela ekuphileni Ukuphil’ okuphakade What a fellowship What a joy divine Leaning on the everlasting arms What a blessedness What a peace of mind I’m leaning on the ever lasting arms