Jehova, Moren'a topollo

Sefela Sa 449 1. Jehova, Moren'a topolla ya ka, Ho wena ke beile tshepo eohle. Matla a mahlomola a nkopa, A mphahamela; hlo o mpholose! 2. Ruri ha ho moemedi difatsheng Ho ntshedisa dillong le